1. Inschrijving
Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvang je een bevestiging per e-mail. Nadat deelname aan de Parkwest aan jou bevestigd is, is de inschrijving bindend.
Het staat Parkwest vrij om de aanmelding van de deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

2. Akkoord
Na het verzenden van het inschrijfformulier van Parkwest ga je als ouder/verzorger akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de gestelde verplichtingen.

3. Voorwaarden betaling

Het lesgeld kan worden betaald door het bedrag over te maken, contant te betalen, via de kidsgids of door een aanvraag in te dienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Overmaken in het seizoen 2023-2024 kan in 1 termijn, 2 termijnen of 4 termijnen. De termijnen: 15 augustus, 15 september, 15 oktober, 15 november.

Contant betalen van het lesgeld kan alleen in 1 termijn.

4. Korting op het lesgeld
Er zijn meerdere mogelijkheden voor het verkrijgen van korting bij Parkwest. Voor het ontvangen van de korting moeten voor aanvang van de eerste les alle gegevens bekend zijn bij Parkwest. Voor meer informatie over de kortingsmogelijkheden klik hier.

5. Annulering
Je kunt tot uiterlijk 2 weken vóór de start van de lessen kosteloos annuleren. Dit moet schriftelijk via de info@amsterdamparkwest.nl. Bij eventuele betaling ontvang je restitutie van het lesgeld. Er wordt € 40,- in rekening gebracht als je na de termijn van 2 weken stopt.

Schrijf je, je uit binnen 3 weken na aanvang van het seizoen, dan krijg je restitutie van het lesgeld min € 40,-. Het bedrag wordt teruggestort op je rekening. Na deze 3 weken ben je verplicht om het volledige lesgeld te betalen.

6. Beeldmateriaal
Tijdens de uitvoering van activiteiten kunnen er foto’s en/of video´s gemaakt worden voor promotie en/of informatie. Bij deelname aan de lessen van Parkwest geef je hier toestemming voor. De foto’s worden gebruikt voor de website, publiciteit, (social) media. Parkwest zal rekening houden met leerlingen die niet gefotografeerd willen worden. Je kan een verzoek tot verwijdering indienen en dan zal de foto verwijderd worden.

7. Aansprakelijkheid
Parkwest aanvaard geen aansprakelijk voor letsel en andere schade toegebracht aan een leerling en/of verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Parkwest neemt geen verantwoordelijkheid voor kinderen die voor- of na de les aanwezig zijn op de leslocatie.

8. Lessen en vakanties


Parkwest geeft geen les in schoolvakanties.

9. Regels
Parkwest accepteerd geen geweld, discriminatie en pesten van leerlingen. Komt dit gedrag voor in de les, dan heeft Parkwest het recht om kinderen niet meer toe te laten in de les of uit te schrijven. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

10. Afmelden
Kan je niet aanwezig zijn bij de les, dan wordt je verzocht dit via een email aan Parkwest te melden of een sms te sturen naar de docent. E-mail: info@amsterdamparkwest.nl. Het telefoonnummer van de docent ontvang je tijdens de eerste les. Inhalen van een les op een ander moment is niet mogelijk. Parkwest kan de deelname beëindigen bij langdurige afwezigheid van een leerling.

11. Kinderen en ouders in de les
Parkwest staat alleen kinderen toe die zich van te voren hebben aangemeld. Ouders kunnen niet meekijken in de les. Midden december is er een kijkles voor ouders en familie.