In de privacyverklaring van Parkwest bijschrijven we welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Heb je vragen mail dan naar info@amsterdamparkwest.nl.

1. Persoonsgegevens
Parkwest verwerkt de persoongegevens die nodig zijn voor de inschrijving en die je bij de inschrijving aan ons vertrekt.

Naam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en overige adresgegevens.

Jouw gegevens worden gebruikt om de inschrijving van een les te verwerken en je hierover te informeren.

2. Bewaren van gegevens
Parkwest bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als je 5 jaar lang niet actief bent geweest bij Parkwest worden je gegevens verwijderd.

3. Derden
Parkwest vertrekt uitsluitend in overleg met ouders/verzorgers informatie en gegevens aan derden.

4. Beveiligen van persoonsgegevens
Parkwest vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.

5. Beeldmateriaal
Tijdens de uitvoering van activiteiten kunnen er foto’s en/of video´s gemaakt worden voor promotie en/of informatie. Bij deelname aan de lessen van Parkwest geef je hier toestemming voor. De foto’s worden gebruikt voor de website, publiciteit, (social) media. Parkwest zal rekening houden met leerlingen die niet gefotografeerd willen worden. Je kan een verzoek tot verwijdering indienen en dan zal de foto verwijderd worden.

6. Gegevens bekijken
Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen als je hierom vraagt.